Trükikummid

ContiAir

ContiAir LithoHC trükikumm poogna masinatele

ContiAir Crystal trükikumm poogna masinatele

ContiAir Prisma trükikumm kartongile trükkimiseks

ContiAir Neon TR trükikumm heat-set masinatele

ContiAir EvolutionTR trükikumm cold-set masinatele

ContiAir Prestige trükikumm minilainele trükkimiseks

PrintFly on ContiAir trükikummide ametlik esindaja Eestis